بررسی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي

مطالب دیگر:
📒پیشینه و مبانی نظری رادیو، طنز و شوخ طبعی در رسانه📒پیشینه و مبانی نظری راهبرد تصمیم گیری مجدد📒پیشینه و مبانی نظری راهبرد های شناختی تنظیم هیجان📒پیشینه و مبانی نظری راهبردهاي حل مسأله و نگرش📒پیشینه و مبانی نظری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری📒پیشینه و مبانی نظری راهنمایی و راهنمایی قبل و بعد از انقلاب📒پیشینه و مبانی نظری رژیم غذایی در افراد دارای اضافه وزن📒پیشینه و مبانی نظری رسانه و دیدگاه و نظریه های آن📒پیشینه و مبانی نظری رشد اجتماعی و فرزند پروری📒پیشینه و مبانی نظری رشد و توسعة اقتصادی و آموزش فنی و حرفه ای📒پیشینه و مبانی نظری رضايت از ديدگاه صاحبنظران جامعه شناسي📒پیشینه و مبانی نظری رضایت از زندگی📒پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی و هوش هیجانی📒پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی وهوش📒پیشینه و مبانی نظری رضایت زناشویی📒پیشینه و مبانی نظری رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان📒پیشینه و مبانی نظری رضایت شغلی و سلامت📒پیشینه و مبانی نظری رضایت شغلی📒پیشینه و مبانی نظری رضایتمندی تحصیلی📒پیشینه و مبانی نظری رفتار پرخطر
بررسی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي|30012913|spv

نيروگاه منتظر قائم در زميني به مساحت تقريبي يك كيلومتر مربع واقع در كيلومتر هفت جاده ملارد در ناحيه كرج بنا شده و در حال حاضر داراي چهار واحد بخار است كه هر يك به ظرفيت اسمي 25/156 مگاوات و 6 واحد گازي، سه واحد سيكل تركيبي مي باشد. اولين واحد بخار نيروگاه در تاريخ 29/6/50 آماده بهره برداري شد و با شبكه پارالل گرديد.

سوخت مصرفي نيروگاه گاز و سوخت سنگين از نوع مازوت و گازوئيل است كه مازوت مصرفي از پالايشگاه تهران توسط خط لولة مستقيم به نيروگاه فرستاده مي شود. آب مصرفي نيروگاه نيز توسط 9 حلقه چاه عميق كه در محوطه و در خارج محوطه نيروگاه حفر شده تأمين مي گردد.

نيروگاه داراي قسمت هاي اصلي به شرح زير مي باشد:

1 قسمت شيمي و تصفيه آب: وظيفه اين قسمت توليد آب بردن بدون سختي (تصفيه فيزيكي) و آب مقطر (بدون يون) مورد نياز واحد را مي باشد . همچنين مواد شيميايي لازم را در سيكل هاي آب و بخار تزريق مي كند و در فواصل معين آزمايشات لازم جهت تعيين وضعيت شيميايي سيكل آب و بخار نيروگاه را انجام مي دهد.

2 بويلر: بويلر هر واحد از نوع درام دار ري هيت دار، كوره آن تحت فشار و داراي فن گردش دهنده گاز مي باشد. طبق طرح توليد 000/100/1 پوند بخار در ساعت با فشار psi 1875 و درجه حرارت 1005 در خروجي ري هيتر دارد. راندمان كل بويلر برابر 90 درصد مي باشد.

3 سيكل آب تغذيه: در سيكل آب تغذيه واحد سه گرمكن فشار ضعيف از نوع بسته، يك ديراتور يا دي گارز از نوع باز يا تماس مستقيم و دو گرمكن فشار قوي از نوع بسته منظور شده است. اين سيكل طبق طرح قادر است آب تغذيه را از 108 در كندانسور به 450 در ورود به بويلر برساند.

4)آب خام: سيستم آب خام فقط از چندين لوله و شير تشكيل شده است و آب را به مقدار لازم به تمام نيروگاه كه به آن احتياج است مي فرستد. تأمين آب خام توسط چندين حلقه چاه عميق مي باشد بدين ترتيب كه آب چاه ها به تلمبه خانه و استخر دمنده آب فرستاده شده و از تلمبه خانه توسط پمپ ها به لولة اصلي آب خام فرستاده مي شود. چون اين سيستم به ديگر سيستم ها وابستگي ندارد مي توان هر زمان كه لازم شد آنرا در مدار قرار داد و عملاً اين سيستم هميشه در مدار است حتي اگر تمام قسمت ها متوقف باشند براي تأمين آب آتش نشاني بايد مدار باز باشد.

در مورد بسته نگه داشتن اشنعاب هائي كه به آن احتياج ندارند بايد دقت فراوان شود چون هرگونه غفلت در اين مورد سبب وارد آمدن خسارت مي گردد مثلاً ممكن است كه كيفيت آب موجود در تانك هاي آب تصفيه شده را پائين آورد.

در شرايط نرمال بهره برداري، تأمين آب مخازن براي تهيه محلول هاي شيميائي مورد نياز دستگاه ها توسط آب مقطر (واقع در خروجي پمپ كندانسور هر واحد) مي باشد ولي اگر سيستم آب كندانسه در مدار نباشد (در شروع راه اندازي) مي توان از آب خام جهت تهيه محلول شيميائي استفاده نمود. سيستم آب خام از يك لولة 16 اينچي تشكيل شده كه انشعاب هاي مشروحه زير را تغذيه مي كند:

الف: يك لوله 4 اينچ جهت آب آتش نشاني

ب: يك لوله 4 اينچ جهت تغذيه ورودي آب شستشو دهنده پيش گرم كن هاي هواي دوار بويلر

پ: يك لولة 2 ابنچ جهت تأمين آب آبكاري براي ياتاقان هاي رتور بهم زننده داخل كلاريفاير و آب معمولي جهت دوش هاي اضطراري و شستشو دهنده ها و شروع راه اندازي در صورت كمي آب فيلتر براي تهيه محلول شيميايي

د: يك لولة يك اينچ جهت روان ساز بهم زننده كلاريفاير

ه‍ : دو لولة 2 اينچ جهت شستشوي كف كلاريفايرها

و: يك لولة 3اينچ براي تأمين آب سيستم كلرزني

ز: دو لولة 10 اينچ براي تغذيه آب خام به كلاريفاير واحد يك و دو

د: دو لولة مستقيم آب خام براي تأمين سطح برج هاي خنك كن در حالت اضطراري

5)سيستم تصفيه آب: تصفيه خانه يا پيش تصفيه قسمتي كه آب را از خط اصلي آب خام گرفته و بعد از كلاريفاير و فيلتر كردن از نظر كيفي به حدي مي رساند كه آماده تحويل سيستم يون گيرها باشد تا در يون گيرها كليد املاح محلول در آن گرفته شود. تصفيه خانه شامل تجهيزات زير مي باشد: