بررسی تعميرات موتور پرايد

بررسی تعميرات موتور پرايد|30012921|spv

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

موتور

قطعات ثابت و متحرك

سرسيلندر

سيلندر

سوپاپ

علائم چسبندگي سوپاپ

طريقه آب‌بندي كردن سوپاپ

سيت

تراشيدن سيت

گيت سوپاپ

اسبكها و نگهداري و كنترل آن

تايپيتهاي خودكار هيدروليكي

طريقه باز كردن و بستن سرسيلندر و رفع معايب ان

طريقه بستن سرسيلندر

دلايل سوختن واشر سرسيلندر

دلايل دوپهني سيلندر

شاتون

سرشاتون

اندازه‌گيري گژن‌پين

ميلنگ و ياتاقانها

ميلنگ

تعميرات ميلنگ

دلايل بريدن ميلنگ

كاسه نمد ميلنگ

ياتاقانها

فلايويل

بوش انتهاي ميلنگ

رينگ پيستون و گژن‌پين

نكاتي كه بايد در تعميرات مورد توجه قرار گيرد

رينگهاي پيستون

معايب رينگها، تشخيص و برطرف كردن آن

كانالهاي روغن

اويل پمپ

مقدمه:

به لطف خدا و با استفاده از تجربيات بدست آمده در دوره كارآموزي در شركت سايپا اطلاعات مفيدي بدست آورده‌ايم كه با استفاده از برخي كتابها اين اطلاعات را تكميل كرده و بصورت مكتوب در آورده‌ام شركت سايپا كه در آن مشغول به كار آموزي

خلاصه: يكي از وسايل بسيار مهم دركارهاي امروزي ما ماشين يا همان خودرو مي‌باشد كه باعث شده بسياري ازمشكلات حمل و نقلي را راحت كند. و اين وسيله تقليه كه باعث بحركت درآمدن آن موتور مي‌باشد مورد بحث ما مي‌باشد.

موتور از اجزاء بسيار زيادي تشكيل شده كه باعث بوجود آوردن توان مفيد مي‌‌شود. و حركت اصلي يك خودرو بستگي به موتور آن ماشين دارد.

موتور:

تعريف: موتور يا همان مولد قدرت كه باعث به حركت درآمدن هر نوع وسيله مكانيكي مي‌شود. به نمونه‌اي از آن وسايل ماشين مي‌باشد كه دربارة آن توضيح مي‌دهيم.

قسمتهاي سوار شده يا mix (ميكس) شده با موتور را به ترتيب مي‌توان نام برد.

1 قطعات ثابت و متحرك

2 سيستم خنك‌كاري

3 سيستم روغن كاري

4 سيستم سوخت رساني

5 سيستم جرقه زني

و همة اين 5 مورد باعث تشكيل موتور يا مولد قدرت مي‌شود.

موتور پرايد همانند ديگر ماشينها از يك سري سوپاپها و سيلندرها و رينگها و … تشكيل شده است كه تقريباً ظريفتر و جمع و جورتر مي‌باشد.موتور پرايد بر خلاف يكسري ماشين‌ها كه موتور آنها در راستاي محور ماشين يعني محور طولي قرار دارند در محور عرض قرار دارد.